Garantie

Garantie bestellingen webshop

We doen uiteraard ons uiterste best om al onze producten in een perfecte conditie af te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders mis is met het product waardoor je aanspraak kunt maken op garantie.

Op alle artikelen die je in de webshop van Sir Winston Fun & Games koopt, zit een wettelijke garantie. Dit wil zeggen dat een artikel moet voldoen aan datgene wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten. Een product moet bij bezorging in goede staat zijn en moet bij normaal gebruik goed functioneren. Een product is niet goed als het niet compleet is, beschadigd of kapot is en/of het niet goed doet. Afhankelijk van het product en de staat van het product, kunnen we een reparatie, terugbetaling van het aankoopbedrag of een vervangend product aanbieden.

Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Je kunt hiervoor contact opnemen via klantenservice@sirwinston.nl.

Garantie is uitgesloten indien de producten beschadigingen vertonen als gevolg van aantoonbaar ander gebruik dan in het dagelijks gebruik mag worden aangenomen.

Navigatie