Disclaimer

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Sir Winston Fun & Games, ten aanzien van de website www.sirwinston.nl (‘de website’) op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Sir Winston Fun & Games. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sir Winston Fun & Games. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Sir Winston Fun & Games aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Sir Winston Fun & Games behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Sir Winston Fun & Games, die geen eigendom zijn van Sir Winston Fun & Games Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Sir Winston Fun & Games aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Sir Winston Fun & Games.

Sir Winston Fun & Games sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Navigatie