Huisregels

Huisregels Sir Winston Fun & Games

 1. De bezoekers van Sir Winston Fun & Games vestigingen zijn gehouden, ongeacht of zij aan het spel deelnemen of niet, de voorschriften van dit huisreglement na te leven;
 2. Minimumleeftijd voor zelfstandige toegang is gesteld op 12 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar enkel onder begeleiding van een volwassene (vestiging Scheveningen, Schiedam, Ypenburg en Rijswijk);
 3. Minimumleeftijd voor zelfstandige toegang is gesteld op 18 jaar. Kinderen jonger dan 18 jaar enkel onder begeleiding van een volwassene (vestiging Amsterdam);
 4. ID verplicht voor leeftijdsverificatie wanneer hierom gevraagd wordt door het personeel;
 5. Sir Winston Fun & Games ontzegt de toegang tot het center aan personen die naar oordelen inbreuk hebben gepleegd op naleving van de huisregels of reeds eerder een entreeverbod opgelegd hebben gekregen;
 6. De bezoekers zijn gehouden de aanwijzingen op te volgen die door de medewerkers worden gegeven;
 7. Bij de inrichting van Sir Winston Fun & Games en de daarbij behorende ruimten, worden er maatregelen getroffen teneinde de veiligheid van bezoekers en personeel te bevorderen;
 8. Wij willen iedereen attenderen dat er cameratoezicht is en dat de camerabeelden worden opgenomen;
 9. Bezoekers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor veroorzaakte schade door oneigenlijk gebruik van of het opzettelijk toebrengen van schade aan spelautomaten en eigendommen van Sir Winston Fun & Games;
 10. Dieren, met uitzondering van hulphonden, worden niet toegelaten.
 11. Bezoekers gaan ermee akkoord dat medewerkers meegebrachte tassen, jassen e.d. mogen inzien;
 12. Verbod en controle op wapens, drugs en alcohol;
 13. Eigen meegebrachte etens- en drinkwaren zijn niet toegestaan;
 14. Gezicht bedekkende kleding of accessoires en hoofddeksels zijn niet toegestaan;
 15. Het is niet toegestaan om media opnamen te maken van andere gasten;
 16. Geen geluidsoverlast of andere vormen van hinder voor andere gasten;
 17. Het is niet toegestaan om de apparaten te openen, modificeren of te verplaatsen. Vraag medewerkers om assistentie ingeval van storingen;
 18. Ticketprijzen worden niet gereserveerd en geruild;
 19. Manco ticketprijzen kunnen tot 3 dagen na uitgifte worden geretourneerd aan de balie;
 20. Bij klachten kunt u zich wenden tot: klantenservice@sirwinston.nl;
 21. De medewerker is bevoegd om een controle te laten uitvoeren op poging tot fraude;
 22. In elke automaat zijn meerdere technische meters geïnstalleerd. Sir Winston Fun & Games kan hierdoor altijd de correcte gegevens achterhalen;
 23. Sir Winston Fun & Games is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van privé bezittingen;
 24. Bij het verlaten van de vestiging: veroorzaak geen overlast. Denk aan onze buren.

Ter informatie:

 • Gesloten kassasysteem aanwezig;
 • Bij vernieling/diefstal/orde verstoring/sexuele intimidatie doen wij altijd aangifte bij de politie;
 • Afstortkluis met inktbeveiliging aanwezig;
 • Noodalarm aanwezig.

Navigatie